top of page

Acerca de

salgsbetingelser

Salgsvilkår:

 

Forord:

City Sauna ønsker å opptre ærlig, rettferdig og løsningorientert ovenfor våre kunden.

City Sauna tar som utgangspunkt at kundene gjør det samme.

Kunder kan booke City Sauna tjenester via www.citysauna.no, på mail eller telefon.
Bookingen er bindende etter at kunden har fått en skriftlig bekreftelse via E-post eller SMS.

1.1 Avtale:
Etter avtale og ved arrangementer vil det være muligheter for å betale med faktura eller vipps ved oppmøte.

 

1.2 Partene: 

Selger er City Sea Sauna AS, heretter kalt City Sauna som betegnes i det følgende som selger/selgeren/selskapet.

Kjøper er forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/gjest/kunde

1.3 Selgerinformasjon:
 

City Sea Sauna AS
Organisasjon nr:
926 033 972
Mail: cityseasauna@gmail.com
Postadresse:
Professor Hansteens gate 76, 5006 Bergen
​Besøksadresse:
Damsgårdsveien 139.
Postnummer: 5160 Laksevåg

 


1.4 Pris:

Pris er oppgitt på selskapets nettside eller ved skriftlig avtale. 

1.6 Avtaleinngåelse:

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

 

1.7 Betaling:

Kunder blir belastet 100% av beløpet ved betaling via booking av våre tjenester. Kunden står ansvarlig for å kontrollere informasjon og holde seg oppdatert på salgsvilkår vedrørende avtalen.


City Sauna vil kunne endre priser på tjenester som følger av skatt, avgifter eller andre forhold som vil være utenfor selskapets kontroll.

1.8 Avbestilling/endring av booking/angrerett:
City Sauna må ved avbestilling belaste kunden 10% av kjøpesum grunnet administrasjonskostnader.

Avbestilling 24 timer før bookingtidspunkt er bindende og summen refunderes ikke/må betales i sin helhet.

I overnevnt situasjon ønsker City Sauna å opptre medgjørlig for å gi kunden en tilsvarende booking på et annet tidspunkt.

 

Ta hurtig kontakt helst per telefon, eventuelt på mail.

 

1.9 Kundenes ansvar:

Kundene har ansvar for å opplyse City Sauna umiddelbart om skader eller mangler kundene eller andre forhold har påført City Sauna sine eiendeler under kundens bookingtid.
Kunden plikter til å selv vurdere egen helse og kapasitet opp mot tjenesten kunden kjøper av selger.


City Sauna vil være rettferdig og service innstilt til ovenfornevnte situasjon.

 

2.1 Spesielle vilkår:

City Sauna kan ikke ansvarbelastes dersom værforhold/sikkerhet gjør at selskapet ikke kan utføre våre tjenester i henhold til bindende bookinger.

 

2.2 Sauna tilhengere på fast plassering:


Ved perioder med tørt vær kan kunden risikere at bookingen blir kansellert.

City Sauna vil ta brannsikkerheten som første prioritet.

Selger kan kansellere booking om det fremkommer andre sikkerhet eller tekniske forhold knyttet leveransen av tjenesten.

2.3 Sauna tilhengere til mobil leie:

Kunden plikter til å følge veitrafikkloven.
Kunden må før Sauna tilhengeren er tatt i bruk fylle ut egenerklæring skjema og bemerke godt feil/mangler Sauna tilhengeren kan ha.


Kunden plikter til at føreren av tilhengeren innehar riktig sertifikat.


Kunden må følge maks antall person begrensinger som er oppgitt på tilhengeren.
Brudd på ovenfornevnte bestemmelse kan føre til erstatningplikt for kunden.


City Sauna oppfordrer kunden til å ta hurtig kontakt med selskapets administrasjon hvis noe i avtalen er uklart.

 

2.4 Sauna fartøy:

Kunder som har booket tjenesten Sauna gruppe (Sauna til kai) på City Sauna sin besøksadresse kan ved værforhold:
Vindstyrke 8-9+ Meter i sekundet
Nord/NordVest vindretning risikere at bookingen blir kansellert.

 

City Sauna holder seg fortløpende oppdatert på værforhold.

City Sauna vil informere sine gjester etter beste evne.

2.5 Kunder som har booket tjenesten Sauna Cruise (seilas) kan ved værforhold:


Vindstyrke 8-9+ Meter i sekundet
alle vindretning risikere at bookingen blir kansellert. Det er opp til skipsføreren og City Sauna administrasjon å avgjøre hva som er forsvarlig seilas i hendhold til interne/eksterne forhold.


Vi ber ettertrykkelig at våre gjester respektere dette!
City Sauna holder seg fortløpende oppdatert på værforhold. City Sauna vil informere gjester etter beste evne.

2.6 Kunder som har booket event booking.

2.7 Selskapet kilder til væroppdateringer er:
www.Storm.no
www.Yr.no
www.windy.com

 

Værforhold vurderes av City Sauna sitt maritime personell som har god yrkeskunnskap og lokalkunnskap.

2.8 Skipsførers bemyndighet:

City Sauna gir Skipsfører myndighet til å gi selskapets gjester direkte meldinger, rettledelse og irettesettelse for å opprettholde høyt nivå på sikkerheten ombord. 

2.9 Selskapet tilbyr en tjeneste ombord på en CE-godkjent båt, uforutsette tekniske problemer med fartøyet kan da ikke belastes selger.

3.1 Personopplysninger:

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

3.2 Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

4.1 Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon +47 23400500  eller www.forbrukerradet.no

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 1
Anchor 12
Anchor 16
Anchor 15
Anchor 13
Anchor 14
bottom of page